Diensten

Detacheren

Behalve kandidaten op uitzendbasis bij u te plaatsen, kan ENJOB kandidaten ook bij u detacheren. Dit zijn wederom kandidaten, die door ENJOB zijn geworven en geselecteerd, die bij u worden ingezet om arbeid te verrichten. Het verschil tussen Detacheren en uitzenden, ligt alleen in het afgeven van urengarantie. Met uitzenden wordt bedoeld: het uitzenden van kandidaten op basis van een nul-urencontract (volgens ABU: fase A met uitzendbeding), waarbij simpel geldt: " ieder uur dat wordt gewerkt, wordt betaald en verder niets".

Het is echter ook mogelijk om een kandidaat een contract te geven met urengarantie (volgens ABU: fase A zonder uitzendbeding, of fase B/C). Dit wordt alleen gedaan, als u als opdrachtgever deze urengarantie ook aan ENJOB kan geven. Een reden om te kiezen voor detachering is de binding met de kandidaat. 

© 2013 ENJOB Personeelsdiensten BV | Telefoon: 077-7630 405 | Kvk-nummer 58265007 | RSIN/Fi-nummer 852952697 | Privacyverklaring